Nhóm hỗ trợ hoạt động

Với chức năng hỗ trợ hoạt động, chúng tôi thực hiện các công việc sau:

Quản lý tất cả các hoạt động xuất hàng tại nhà máy để đảm bảo tất cả các phương tiện đến nhà máy được nhận hàng nhanh chóng, nhóm hỗ trợ hoạt động chúng tôi có nhiệm vụ sắp xếp các phương tiện nhận hàng một các hợp lý, phát hành phiếu nhận hàng nhanh chóng, đảm bảo hoàn tất các thủ tục giấy tờ một cách chính xác khi phương tiện rời nhà máy.

Ngoài hoạt động xuất hàng, chúng tôi cũng điều phối các hoạt động nhận nguyên vật liệu tại nhà máy. Thực hiện dự án nhóm hỗ trợ hoạt động còn hỗ trợ việc thi hành các dự án từ việc kiểm nghiệm các khái niệm mới cho đến hợp tác với các nhóm dự án sản xuất để cùng nhau ứng dụng các thành quả trong khu vực sản xuất Kiểm tra kỹ thuật.

Chúng tôi có nhiệm vụ kiểm tra các xe ra vào nhà máy để đảm bảo các xe này tuân thủ các luật lệ về an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật. Ngoài ra, nhóm chúng tôi còn hỗ trợ nhóm vận chuyển theo yêu cầu tại các điểm xuất hàng.

Liên hệ