Xi măng

Xi măng

Holcim cung cấp nhiều chủng loại xi măng đa dạng - đáp ứng nhu cầu xây dựng ngày càng cao ở Việt Nam

Bê tông

Bê tông

Sản phẩm đa dạng từ tiêu chuẩn đến đặc biệt cho từng ứng dụng cụ thể và dịch vụ chuyên nghiệp

Phát triển bền vững

Phát triển bền vững

Chất lượng môi trường và trách nhiệm xã hội là nền tảng kinh doanh của chúng tôi.

Holcim Prize

Vinh danh những sinh viên có những đóng góp hướng tới phát triển bền vững.

Cộng đồng xây nhà - Vững Xây Cuộc Sống