Holcim Prize - Một sáng kiến Phát triển Bền vững

Hướng dẫn viết đề tài Holcim Prize 2016

http://tinyurl.com/HuongDanVietTomTatDeTaiHP2016

Khởi động Holcim Prize 2016

Holcim Prize lần đầu tiên được công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam triển khai năm 2009 nhằm vinh danh những sinh viên có những đóng góp hướng tới phát triển bền vững trong 3 lĩnh vực: Phát triển cộng đồng, Bảo vệ môi trường và Phát triển bền vững.

Giải thưởng là sân chơi học thuật cho các bạn sinh viên nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích hành động thực tiễn về phát triển bền vững thông qua các dự án và ứng dụng trên cơ sở bảo vệ môi trường, xây dựng bền vững và phát triển cộng đồng.

Sinh viên tại các trường đại học tại Việt Nam sẽ tranh tài bằng cách nộp về các đề tài nghiên cứu có khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Cuộc thi Giải thưởng Holcim Prize không chỉ nhằm tôn vinh những ý tưởng đột phá mà còn tạo cơ hội cho những ý tưởng đó ứng dụng vào thực tiễn. Bằng cách này, các sinh viên sẽ được thử thách theo một cách rất thiết thực ở 3 khía cạnh chính của PTBV là giá trị kinh tế, hoạt động môi trường và đóng góp xã hội.