Xi măng

Holcim cung cấp nhiều chủng loại xi măng đa dạng - đáp ứng nhu cầu xây dựng ngày càng cao ở Việt Nam

Bê tông

Sản phẩm đa dạng từ tiêu chuẩn đến đặc biệt cho từng ứng dụng cụ thể và dịch vụ chuyên nghiệp

Phát triển bền vững

Chất lượng môi trường và trách nhiệm xã hội là nền tảng kinh doanh của chúng tôi.

Thông tin liên quan

  • Holcim Awards 2014 Europe
    Top sustainable construction awards for resilient and contextual projects in Austria, France and Italy.